Περί Φυσικοθεραπείας

Από την εμπειρία μου στον χώρο της φυσικοθεραπείας, αλλά και από τις εμπειρίες συναδέλφων, είναι κοινή διαπίστωση πως ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, έχει κάποια άγνοια πάνω στη φυσικοθεραπεία και στο αντικείμενό της. Οι περισσότεροι θεωρούν πως φυσικοθεραπευτές είναι αυτοί που κάνουν "massage", άλλοι πάλι πως είναι αυτοί που προσφέρουν Πρώτες Βοήθειες στους αγωνιστικούς χώρους. Πολλές φορές μου τέθηκε το ερώτημα αν «φυσικοθεραπευτής ή φυσιοθεραπευτής», ή αν η «φυσικοθεραπεία» είναι διαφορετική από την «φυσιοθεραπεία». Η απάντηση βέβαια είναι πως η έννοια των λέξεων «Φυσικοθεραπεία» και «Φυσιοθεραπεία» είναι ταυτόσημη, απλά η λέξη «Φυσιοθεραπεία» χρησιμοποιείται χάριν συντομίας. Φυσικοθεραπεία λοιπόν, όπως φαίνεται και από την ίδια την λέξη (φυσικο+θεραπεια), ονομάζεται η επιστήμη και τέχνη του να θεραπεύεις με φυσικά μέσα. Σαν φυσικά μέσα μπορούμε να θεωρήσουμε όλους τους τύπους και μορφές ενέργειας που μπορούμε να βρούμε στο ίδιο μας το σώμα, αλλά και στη φύση. Οι μέθοδοι φυσικοθεραπείας βασίζονται στην τροποποίηση των φυσικών παραγόντων που επηρεάζουν τους τύπους και μορφές ενέργειας προς όφελός μας. Η σύγχρονη τεχνολογία παρίσταται αρωγός αυτής της προσπάθειας και προσάρμοσε τις φυσικές παραμέτρους των μέσων ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, δημιουργώντας έτσι ισχυρά θεραπευτικά όπλα. Με αυτά μπορούμε να εντοπίσουμε ακριβέστερα και πιο εύκολα τα επώδυνα σημεία, ώστε εφαρμόζοντας την κατάλληλη μεθοδολογία, να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.